In tem dán khô bò

18,000

6x8cm 18 tem 1 tờ. Tối thiểu in 3 tờ.
Chất liệu decal giấy có thể ghi NSX HSD

Số lượng càng nhiều giá càng tốt
Từ 5 – 29 tờ giá: 20.000đ/tờ
Từ 30 – 49 tờ giá: 18.000đ/tờ
Từ 50 – 79 tờ giá: 16.000đ/tờ
Từ 80 – 99 tờ giá: 14.000đ/tờ
Từ 100 – 129 tờ giá: 12.000đ/tờ
Từ 130 – 200 tờ giá: 10.000đ/tờ
Từ 200 – 400 tờ giá: 8.000đ/tờ

Lưu ý: muốn có kích thước chính xác nhất dán lên hộp đẹp nhất tham khảo hướng dẫn cách đo tại đây.

 

0332.722.321