Tem thank you Decal Giấy

19,000

Decal giấy dán tem thank you giá rẻ:

– đẹp 4cm tròn Full mẫu (nhiều mẫu) 48 tem/1 tờ

1 mẫu 68 tem/1 tờ

Có tổng 25 mẫu lựa chọn

1 tờ 20k – tối thiểu đặt 5 tờ 1 lần (có thể đặt mỗi mẫu 1 tờ)

Từ 5 – 29 tờ giá: 20.000đ/tờ Từ 30 – 49 tờ giá: 18.000đ/tờ Từ 50 – 79 tờ giá: 16.000đ/tờ Từ 80 – 99 tờ giá: 14.000đ/tờ Từ 100 – 129 tờ giá: 12.000đ/tờ Từ 130 – 200 tờ giá: 10.000đ/tờ Từ 200 – 400 tờ giá: 8.000đ/tờ

 

 

0332.722.321